Lenmar Undead Power

1. เงื่อนไขในการสมัครสมาชิก

1.1 เราขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์สามารถใช้สิทธิประโยชน์ หรือคูปองค์ส่วนลด รวมถึงบัตรกำนัลต่างๆ ภายในเว็บไซต์
1.2 ในการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์และทันสมัยที่สุด
1.3 ผู้ใช้บริการตกลงจะปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ
1.4 ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษา Login Name รหัสผ่าน และข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ
1.5 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้สิทธิไปในทางก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นหรือทางเรา ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน
1.6 เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนสมาชิกภาพของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหาก เราพบว่าผู้ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเท็จ ไม่ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ผู้ใช้บริการไม่รักษา Login Name และรหัสผ่านเป็นความลับ ผู้ใช้บริการกระทำการไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต


2. คำบรรยายผลิตภัณฑ์และสีของรูปภาพ

เราจะพยายามอธิบายผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด อย่างไรก็ตาม เราเองไม่สามารถยืนยันได้ว่าคำบรรยายผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาดทั้งมวล เรามีความตั้งใจที่จะแสดงรูปภาพสินค้าที่มีสีที่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง แต่สีที่แสดงบนหน้าจอของท่านอาจผิดเพี้ยนได้ตามการตั้งค่าของหน้าจอ คอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป โดยในบางหมวดสินค้าจะมีภาพตัวอย่างสินค้าเพิ่มเติม ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดสำหรับช่วยในการตัดสินใจเพิ่มขึ้น


3. การคืนสินค้า

เมื่อซื้อสินค้าไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น แต่หากสินค้าชำรุดอันเนื่องมาจากการผลิต สามารถติดต่อเราเพื่อเคลมสินค้าได้ โดยดูรายละเอียดได้ที่ การรับประกัน


4. ข้อมูลการจัดส่ง

เราจะดำเนินการจัดส่งสินค้า หลังจากได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการชำระเงินค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว(กรณีการ ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร) ซึ่งเราจะจัดส่งสินค้าโดย EMS ซึ่งหลังจากทำการจัดส่งสินค้าแล้ว เราจะทำการแจ้งเลขที่ Tracking Number ให้แก่ท่านทราบทางอีเมล์ที่แจ้งไว้

กรณีการจัดส่งสินค้าแล้วมีการตีกลับ โดยสาเหตุอันเนื่องมาจาก ผู้รับไม่สามารถรับสินค้าได้ หรือไปรับสินค้าล่าช้าจากที่ทำการไปรษณีย์จนสินค้าตีกลับนั้น ท่านต้องชำระเงินสำหรับค่าจัดส่งสินค้าอีกครั้งหนึ่ง (โดยรวมถึงกรณีที่ท่านได้รับสิทธิการจัดส่งฟรี) โดยเราจะทำการติดต่อ เพื่อยืนยันยอดค่าจัดส่งอีกครั้ง


5. กรณีสินค้าขาดสต็อค

กรณีที่เกิดเหตุที่สิน ค้าขาดสต็อค โดยท่านได้ทำการชำระเงินแล้ว เราจะทำการติดต่อกลับหาท่าน ทางโทรศัพท์ หรือ อีเมล์ เพื่อสอบถามสำหรับการเปลี่ยนแปลงเป็นรายการอื่นที่มูลค่าใกล้เคียงกัน

Lets be friends

    จัดส่งฟรีเมื่อซื้อตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

    ส่ง EMS ฟรีเมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป